Přeskočit na obsah

Český Brod: Husovo náměstí & Náměstí Arnošta z Pardubic

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Český Brod

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

8. 3. 2024 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

10. 5. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

29. 11. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 11. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh nové podoby dvojnáměstí v městské památkové
zóně Českého Brodu. Husovo náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic, která tvoří
rozsáhlá prostranství zahrnující většinu středověké rozlohy města, dnes
postrádá ucelenost i reprezentativní podobu. Potenciál náměstí v současné
době není plně využíván a centrum města často působí prázdně a neatraktivně.
Je potřeba prostoru vdechnout nový život a nabídnout českobrodským
občanům místo, kam rádi chodí, a s kterým se mohou chlubit. Hlavním cílem
soutěže je vytvořit živý veřejný prostor, který soudobě a zároveň s respektem k
historii navrátí historickému jádru funkci jeviště a katalyzátoru městského dění.
Díky městské památkové zóně je dvojnáměstí chráněno před radikálními
změnami. Nicméně by se k jeho revitalizaci mělo přistupovat s ohledem na
soudobé trendy a ekologické aspekty, stejně jako na jeho širší kontext.
Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 130 mil. Kč bez DPH.
Soutěž výši předpokládaných nákladů ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich
případnou aktualizaci.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.