Přeskočit na obsah

Český Interiér 2004

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

9. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu

Vyhlašovatelé:
Design centrum České republiky a Česká komora architektů

Porotci za DC ČR: Jan Fišer, Martin Kovařík, Lenka Žižková

Porotci za ČKA: Marcela Bílková, Markéta Cajthamlová, Zdenka Vydrová, Barbara Potyszová

Společně nominovaný vítěz předchozího ročníku: Tomáš Rusín

Termín konání od 14. 2. 2004 do 25. 3. 2004

Ceny a odměny celkem: 100 000,- Kč

Hlavní cena - Martin Rudiš, Martin Komárek (Výstavní pavilon F na brněnském výstavišti)

Počet přihlášených prací: 26

Hodnocení poroty vítězného návrhu:
Velmi dobře zvládnutý monumentální multifunkční prostor určený k výstavním účelům nábízí nadstandardní možnosti užití. Scénografická práce se světlem, kultivované materiály, barevnost a dokonalé řemeslné zpracování detailů udávají prostoru vhodné měřítko. K celkově příznivému dojmu přispívá invenční vložení hmoty servisního bloku hrajícímu zde důležitou roli a také možnosti variabilních řešení instalací.

interier2004.jpg