Přeskočit na obsah

Bytový dům pro 21. století

Bytový dům pro 21. století

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Ceny a odměny celkem

175 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 9. 2008 - 9. 1. 2009

Počet odevzdaných návrhů

30

Více informací

Popis

Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem bylo podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat.

1. cena

Bc. Miroslav Klofáč, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára, Bc. Kamil Štajgl (FA ČVUT PRAHA)

Částka 100 000 Kč

slana_1_cena_cvut_praha_1.jpg
slana_1_cena_cvut_praha_2.jpg
slana_1_cena_cvut_praha_3.jpg
slana_1_cena_cvut_praha_4.jpg
slana_1_cena_cvut_praha_5.jpg

2. cena

Veronika Dobešová, Gabriela Blažková (VUT BRNO)

Částka 50 000 Kč

slana_2_cena_vut_brno_1.jpg
slana_2_cena_vut_brno_2.jpg
slana_2_cena_vut_brno_3.jpg
slana_2_cena_vut_brno_4.jpg
slana_2_cena_vut_brno_5.jpg

3. cena

Anežka Martínková, Ondřej Synek (AVU Praha)

Částka 25 000 Kč

slana_3_cena_avu_praha_1.jpg
slana_3_cena_avu_praha__2.jpg
slana_3_cena_avu_praha_3.jpg