Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Bytový dům pro 21. století

Bytový dům pro 21. století

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Ceny a odměny celkem

175 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 9. 2008 - 9. 1. 2009

Počet odevzdaných návrhů

30

Více informací

Kontaktní údaje

Popis

Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem bylo podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat.

1. cena

Bc. Miroslav Klofáč, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára, Bc. Kamil Štajgl (FA ČVUT PRAHA)

Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Veronika Dobešová, Gabriela Blažková (VUT BRNO)

Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Anežka Martínková, Ondřej Synek (AVU Praha)

Spolupráce:

Částka 25 000 Kč

Hodnocení poroty