Přeskočit na obsah

OBC a hotel Balustráda Chrudim

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Omega plus

Regulérnost

Regulérní

Popis

Druh soutěže: architektonická, vyzvaná, neanonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: Ing. Milan Kušta - Omega plus, Chrudim

Předmět
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení na výstavbu OBC a hotelu Hradební spočívající v rekonstrukci budovy bývalého katastrálního úřadu v Chrudimi (budova čp.12) a dostavby přilehlého území, tak jak bylo specifikováno v zadání a vyhlášení soutěže.
Na základě rozhodnutí poroty byla zvlášť hodnocena rekonstrukce budovy bývalého katastrálního úřadu Chrudim a zvlášť dostavba sousedního domu mezi budovou čp.12 a kostelem -budova hotelu

Termín konání: 8.8.2005 - 18.10.2005

Porota

Řádní členové poroty nezávislí

 • Doc. PhDr. Jiří Kotalík
 • Ing. arch. Koucký Roman
 • Ing.arch Karel Thér
 • Bc.Jan Čechovský
 • Ing. Ladislav Libý

  Řádní členové poroty závislí

 • Ing. Milan Kušta
 • Ing. Zdeněk Bulíček

Počet přihlášených návrhů: 7

Ceny a odměny celkem: 150 000,- Kč

Ceny

I. Bývalý katastrální úřad a dostavba

 • 1.místo - Projektil Architekti s.r.o.; autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek, spolupráce: Pavla Rýzlerová, Anna Jenčková
 • 2.místo - Zdeněk Kozub
 • 3.místo - Kuba - Pilař architekti; autoři: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Kateřina Jechová, Martin Klimecký

  II. Hotel Balustráda

 • 1.místo - Kuba - Pilař architekti; autoři: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Kateřina Jechová, Martin Klimecký
 • 2.místo - Zdeněk Kozub
 • 3.místo - Projektil Architekti s.r.o.; autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek, spolupráce: Pavla Rýzlerová, Anna Jenčková

Hodnocení vítězných návrhů autorů Romana Brychty, Adama Halíře, Ondřeje Hofmeistera, Petra Leška (nárožní dostavba) a Ladislava Kuby, Tomáše Pilaře, Kateřiny Jechové, Martina Klimeckého (novostavba hotelu):
Oba vítězné návrhy představují osobité architektonické řešení. Spojuje je princip šikmých střech, který optimálně naplňuje požadavky historického prostředí. Oba návrhy jsou schopné dalšího pozitivního vývoje a jsou příležitostí, že město Chrudim bude obohaceno o kvalitní soudobou architekturu z ateliéru předních a renomovaných tvůrců nastupující generace.

 

  kp_projektil_1.jpg kp_projektil_2.jpg

  Hodnocení návrhu Zdeňka Kozuba:
  Nárožní dostavba - standardní architektonické řešení s kvalitním osvětlením bytových jednotek charakterizují i dobré ukazatele hospodárné přiměřenosti a reálné konstrukční řešení vč.rozpočtu.
  Novostavba hotelu - tvarově výrazné řešení se symbolickým podtextem – resselova loď Civetta

  kozub_1.jpg kozub_2.jpg

Soutěž na mapě