Přeskočit na obsah

Cihlový dům do 2,5 milionu

Cihlový dům do 2,5 milionu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Wienerberger

Ceny a odměny celkem

230 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 3. 2010 - 18. 6. 2010

Počet odevzdaných návrhů

56

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou návrhy, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod.

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010

Ing. arch. Jan Hořejší, Bc. Vít Podráský (Architektonický atelier 2H s.r.o.)

Částka 50 000 Kč

cihlovy_dum_HC_horejsi_podrasky.jpg

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010

Veronika Dobešová, Gabriela Blažková

Částka 50 000 Kč

cihlovy_dum_HC_dobesova_blazkova.jpg

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Ing. arch. Blanka Navrátilová

Částka 50 000 Kč

cihlovy_dum_dum_pro_vozickare_MMR_navratilova.jpg

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Ing. arch. Michal Grošup

Částka 50 000 Kč

cihlovy_dum_SFRB_grosup.jpg
cihlovy_dum_SFRB_grosup_2.jpg
cihlovy_dum_SFRB_grosup_3.jpg
cihlovy_dum_SFRB_grosup_4.jpg
cihlovy_dum_SFRB_grosup_5.jpg

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Ing. arch. Petr Jureček

Částka 30 000 Kč

cihlovy_dum_BM_jurecek.jpg