Přeskočit na obsah

City point „Na cestě městem - Nová inspirace“

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Občanské sdružení City Point, Barrandova 813, 143 00 Praha 4, tel./fax: 225 273 852, www.citypoint.cz

Druh soutěže: veřejná, ideová, designérská, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je nalezení nových návrhů prvků či sérií městského mobiliáře, vytvořených pro účely této soutěže, nebo návrhů prvků či sérií doposud nerealizovaných, které nejsou a nebyly fyzickou součástí městského mobiliáře.

Termín konání: 21.2.2005 - 23.6.2005

Porota

  Řádní členové poroty
  - Karel Hájek – FA ČVUT
  - David Karásek – MM Cité
  - Tomáš Karpíšek- restaurace Ambiente
  - Karel Kobosil – Designcetrum ČR
  - Patrik Kotas – Česká komora architektů
  - Jerry Koza – designer
  - Zuzana Morávková – Era 21
  - Jan Šépka – HŠH Architekti
  - Petr Žák - Etna

  Náhradníci poroty
  - Jiří Hlinka – Stavební fórum
  - Jiří Šuba – Svaz měst a obcí

Počet přihlášených návrhů: 37

Ceny a odměny celkem: 60 000,- Kč.

Ceny

  - Hlavní cena CITY POINT FORELOOK (30.000,- Kč) - Štěpán Eliáš, Josef Hajný
  - 2. cena (15.000,- Kč) - Roman Vrtiška
  - 3. cena (10.000 ,- Kč) - Ing. arch. Petr Brožek

  - Zvláštní cena poroty (5.000,- Kč) - Jaroslav Juřica
  - Zvláštní cena AMBIENTE RESTAURANTS GROUP - Štěpán Eliáš, Josef Hajný
  - Zvláštní cena mmcité - Roman Vrtiška

Účel soutěže
Prezentovat výsledky soutěže o tvorbu kvalitního městského prostoru, propagovat jeho význam a možné cesty vývoje. Z vybraných prací, případně z prací, které splnily podmínky, bude vytvořen katalog City Point Book a budou prezentovány na výstavách City Pointu.

Více informací naleznete na www.citypoint.cz

citypoint_1.jpg
Hodnocení návrhu Štěpána Eliáše a Josefa Hajného (Hlavní cena CITY POINT FORELOOK)
Porota ocenila originalitu vítězného návrhu, především jeho vícevýznamovost. Jde o městské odpočívadlo, které se sémanticky mění ve stylizovaný prostorový model krajiny. Porota vyzdvihuje schopnost prvku připomenout význam místa a vytváření vztahu k němu. Princip je možný aplikovat v různých lokalitách.

citypoint_2_1.jpg citypoint_2_2.jpg
Hodnocení návrhu Romana Vrtišky (2. cena)
Porota oceňuje lapidární tvarový koncept lavičky navržený v robustní nerezové trubce umožňuje vedle základní funkce i jiné než tradiční užívání.

citypoint_3_2.jpg
Hodnocení návrhu Petra Brožka (3. místo)
Porota oceňuje velkorysý koncept celoskleněného označníku, jakožto důležitého prvku městského mobiliáře. Zajímavě a inspirativně pracuje s transparentností a moderní technologií.