Přeskočit na obsah

PLÁN VYUŽITÍ CENTRA OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Obec Velké Přílepy

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 3. 2016

Popis

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického, ideového návrhu „Plán využití centra obce Velké Přílepy“ s důrazem na řešení úprav vlastní plochy náměstí a určení prostorového a hmotového řešení. 

Předmětem soutěže bude územní ideový návrh, který bude podkladem pro zpracování aktualizace územního plánu daného území spolu s regulačním plánem. Aktualizovaný územní návrh poté bude díky dopadu do regulace vzhledu budoucích budov na náměstí a dalších regulovaných prvků v území také z jisté části architektonickým plánem (bude definovat vzhled budov).

 

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.