Přeskočit na obsah

Tatra Trucks a.s. v Kopřivnici

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

5. 5. 2014

Popis

Výběrové řízení na Architektonickou studii přestavby budovy č. 440 v areálu Tatry Trucks a.s. v Kopřivnici na objekt zákaznického centra, Tatra Trucks a.s.

 

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na architektonickou soutěž na architektonickou studii přestavby budovy č. 440 na objekt zákaznického centra.

 

Zakázku považujeme za akci, která má povahu architektonické soutěže, a to zejména z důvodu, že výběr bude probíhat částečně též na základě výsledků hodnocení návrhů (studií) odevzdaných účastníky. Vzhledem k tomu, že zakázka není připravena jako soutěž, chybí zejména tyto náležitosti:

 

V soutěžních podmínkách nejsou uvedeny závazné požadavky pro zpracování návrhů a závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány. Není uvedena přiměřená soutěžní lhůta. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, jejíž nadpoloviční většina členů musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže. V soutěžních podmínkách dále absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě. Chybí též další základní náležitosti obsahu soutěžních podmínek uvedené v § 7 Soutěžního řádu ČKA.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.