Přeskočit na obsah

Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Kroměříž (odbor rozvoje města ve spolupráci s městskou architektkou)

Předpokládané ceny a odměny celkem

420 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

28. 5. 2014

Datum odevzdání soutěžních návrhů

27. 8. 2014 00:00

Datum vyhlášení soutěže

28. 5. 2014

Datum konání hodnotící zasedání poroty

do 21 dnů od odevzdání soutěžních návrhů

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 5. 2014

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je zpracování základní strategie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže. V rámci návrhu dopravní koncepce je kladen důraz na uspořádání všech druhů dopravy v Kroměříži a jeho přilehlých místních částech ve vazbě na strukturu města.