Přeskočit na obsah

Cukrovar - nové centrum Šlapanic

Cukrovar - nové centrum Šlapanic

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Šlapanice

Ceny a odměny celkem

1 350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 6. 2021 - 13. 7. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového pólu centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí, integrující návrh rekonstrukce objektu bývalé sýpky na společenské centrum. Návrh Cukrovaru je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území, ale s vazbami na širší měřítko města. Předmětem návrhu bude především nalezení vhodných způsobů využití lokality, jejího optimálního prostorového uspořádání a ideálního ekonomického scénáře jejího rozvoje včetně etapizace. 

Dvoufázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

1. cena

re:architekti

Částka 350 000 Kč

1. cena 1.jpg
1. cena 2.jpg
1. cena 3.jpg
1. cena 4.jpg

2. cena

Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.

Částka 300 000 Kč

2. cena 1.jpg
2. cena 2.jpg
2. cena 3.jpg
2. cena 4.jpg

3. cena

Kjellander Sjöberg + KOGAA

Částka 250 000 Kč

3. cena 1.jpg
3. cena 2.jpg
3. cena 3.jpg
3. cena 4.jpg

odměna

studioLIBRE s.r.o

Ing. arch. Robert Jelínek, autorský tým ve složení tří kanceláří : , studioLIBRE | Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. arch. Matyáš Vrtiška, Ing. arch. Matyáš Řehák, ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS | Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Petr Stojaník, Ing. Lukáš Pinkava, 4ct | Tomáš Ctibor, Ing. arch. Jaroslav Dědič, Ing. Petr Peštál

Částka 150 000 Kč

odměna (1).jpg
odměna (2).jpg
odměna (3).jpg
odměna (4).jpg

Soutěž na mapě