Přeskočit na obsah

Cukrovar - nové centrum Šlapanic

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Šlapanice

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

10. 6. 2021

Datum podání žádostí o účast

13. 7. 2021 10:00

Datum vyhlášení soutěže

10. 6. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 5. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového pólu centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí, integrující návrh rekonstrukce objektu bývalé sýpky na společenské centrum. Návrh Cukrovaru je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území, ale s vazbami na širší měřítko města. Předmětem návrhu bude především nalezení vhodných způsobů využití lokality, jejího optimálního prostorového uspořádání a ideálního ekonomického scénáře jejího rozvoje včetně etapizace. 

Dvoufázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

Soutěž na mapě