Přeskočit na obsah

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Říčany

Ceny a odměny celkem

100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 11. 2012 - 8. 1. 2013

Počet odevzdaných návrhů

15

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu denního stacionáře s venkovními pobytovými prostory, který bude propojen se stávajícím objektem domova seniorů – budovou „D“. Denní stacionář bude určen pro denní pobyt 10 klientů a 4 klientů v rámci odlehčovacích služeb.

1. cena

Ing. Arch. Jakub Havel, Ing. Arch. Ladislav Vendel, Ing. Arch. Lukáš Velíšek, účastník: Architektonický atelier Aleš, s.r.o.

Částka 50 000 Kč

ricany_1cena__1.jpg
ricany_1cena_2.jpg
ricany_1cena_3.jpg

2. cena

Ing. Arch. Marcel Ružička, Ing. Arch. Tomáš Pína, účastníci: Ing. Michal Černý, Ing. Arch. Marcel Ružička, Ing. Arch. Tomáš Pína

Částka 30 000 Kč

ricany_2cena_1.jpg
ricany_2cena_2.jpg
ricany_2cena_3.jpg
ricany_2cena_4.jpg

3. cena

Ing. Arch. Daniel Kříž, Ing. Eva Křížová

Částka 20 000 Kč

ricany_3cena_1.jpg
ricany_3cena_2.jpg
ricany_3cena_3.jpg

Soutěž na mapě