Přeskočit na obsah

Developerský projekt „Rezidence Floriánka“

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení na projekt „Rezidence Floriánka“, které vyhlásila společnost TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o. , shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci cen a předem jmenované poroty.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko