Přeskočit na obsah

Divadelní park ve Zlíně

Divadelní park ve Zlíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 3. 2019 - 10. 5. 2019

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Cílem soutěže bylo nalezení kvalitního návrhu okolí divadla včetně parku. Stěžejní náplní mělo být zajištění veškerých potřebných služeb a zázemí pro funkci kulturní instituce městského divadla. Převážná část řešeného území měla zůstat parková s důrazem na zachování významného podílu vzrostlé vegetace. Odlišný charakter prostoru byl dán důrazem na kulturně společenskou funkci, tedy možností pořádání představení pod širým nebem. K tomu byla uzpůsobena část území tak, aby bylo možno umístit zpevněné pódium s hledištěm. Pro pobytovou a reprezentativní funkci bylo potřeba vyřešit nezbytné provozní a manipulační plochy divadla. Předpokládalo se prověření možné provázanosti doplňkových objektů divadla se svým okolím v úrovni parteru, zapovězeny jsou zásahy do hlavní budovy divadla čp. 4091.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

1. cena

Ing. Pavel Krampla Ing. arch. Radek Talaš

Částka 250 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Spolupráce: Spolupracovníci: Ing. Ján Augustín, Ing. Alžběta Římská, Ing. Radim Klepárnik; Konzultant: Ing. Václav Babka

Částka 200 000 Kč

Odměna

Spolupráce: Spolupráce (vizualizace): Pavel Vinter

Částka 25 000 Kč

Odměna

Částka 25 000 Kč

Soutěž na mapě