Přeskočit na obsah

Městský dům Dobříš

Městský dům Dobříš

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Dobříš

Ceny a odměny celkem

310 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 9. 2008 - 6. 1. 2009

Počet odevzdaných návrhů

63

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Město Dobříš jako přirozené spádové místo a srdce regionu vyhlásilo v souladu s požadavky a přáními občanů a neziskových organizací architektonickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování soutěžního návrhu Městského domu Dobříš. Cílem bylo vytvořit dům celoživotního vzdělávání a získávání informací, příjemné místo k setkávání pro všechny věkové skupiny, místo rozličných, avšak vhodně se doplňujících typů služeb. Aktivity by měly být v synergickém vztahu, měly by se vzájemně prolínat a podporovat.

1. cena

4DS spol. s r.o.

Spolupráce: Mgr. A. Luboš Zemen, Ing. arch. MgA. Marek Barták, Ing. Vojtěch Navrátil, Bc. Václav Toufar

Částka 150 000 Kč

slana_1_cena_4ds__1.jpg
slana_1_cena_4ds__2.jpg
slana_1_cena_4ds__3.jpg
slana_1_cena_4ds__4.jpg
slana_1_cena_4ds__5.jpg

3. cena

htsA/herman tomášek seidl architekti – Ing. arch. Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ing. arch, Ivo Herman

Částka 60 000 Kč

slana_3_cena_htsa__1.jpg
slana_3_cena_htsa__2.jpg
slana_3_cena_htsa__3.jpg
slana_3_cena_htsa__4.jpg
slana_3_cena_htsa__5.jpg

Soutěž na mapě