Přeskočit na obsah

Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši

Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Dobříš

Ceny a odměny celkem

310 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

10

Popis

Zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení obnovy, vhodného využití a uspořádání prostoru Mírového náměstí a s ním souvisejícího okolí, které zahrnuje zejména přilehlé Komenské náměstí, plánované parkoviště u zámku a nedaleko vzdálenou budovu bývalého kina.

Urbanisticko-architektonická soutěž veřejná dvoukolová v prvním kole jako ideová ve druhém projektová.

Cíle soutěže:  vytvořit příjemné náměstí vytvářející podmínky pro oživení místa při současném zachování charakteru náměstí. Zkvalitněním současných funkcí náměstí docílit zatraktivnění prostranství pro místní, projíždějící i náhodné návštěvníky Dobříše a vytvořit pro ně plnohodnotné zázemí s kvalitními službami a prostředím při zachování dopravní funkčnosti prostranství.

Termín konání 1. kola soutěže: 28. 6. - 5. 10. 2007

Termín konání 2. kola soutěže: 10. 10. -10. 12. 2007 

Počet odevzdaných návrhů v 1. kole: 10

Ceny a odměny 2. kola celkem: 310 000,- Kč

Odměna návrhům, které nepostoupily do 2. kola: 160 000,- Kč

Odměna návrhům, které postoupily do 2. kola:  240 000,- Kč

1. cena

FAM ARCHITEKTI, s.r.o. (Jan Horký, Pavel Nasadil, Tomáš Straka)

Částka 150 000 Kč

dobris_fam_2.jpg
dobris_fam_1.jpg

2. cena

Alarchitects (Jakub Filip Novák, David Maštálka, Lenka Křemenová)

Částka 100 000 Kč

dobris_ala_1.jpg
dobris_ala_2.jpg

3. cena

Bronislav Stratil, Olga Tausingerová

Částka 60 000 Kč

dobris_stratil_1.jpg
dobris_stratil_2.jpg

Soutěž na mapě