Přeskočit na obsah

Domov pro seniory Červený Kostelec

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Předpokládané ceny a odměny celkem

940 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16. 6. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

17. 3. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 3. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města p. č. 1056/3 zahrada o 2960 m2, p. č. 1107/5 trvalý travní porost o 1191 m2. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní – Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat prostor pro odlehčovací službu pro seniory z blízkého okolí. V objektu budou poskytovány sociální služby „domov se zvláštním režimem“ a „domov pro seniory“. Celková kapacita je 66 lůžek rozdělených do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v režimu pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služby pro cca 16 osob (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči). Domov bude sloužit i pro pacienty s demencí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

Soutěž na mapě