Přeskočit na obsah

Domov pro seniory Červený Kostelec

Domov pro seniory Červený Kostelec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Ceny a odměny celkem

940 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 3. 2023 - 16. 6. 2023

Datum rozhodnutí

13. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

28

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města p. č. 1056/3 zahrada o 2960 m2, p. č. 1107/5 trvalý travní porost o 1191 m2. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní – Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat prostor pro odlehčovací službu pro seniory z blízkého okolí. V objektu budou poskytovány sociální služby „domov se zvláštním režimem“ a „domov pro seniory“. Celková kapacita je 66 lůžek rozdělených do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v režimu pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služby pro cca 16 osob (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči). Domov bude sloužit i pro pacienty s demencí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

KOTA atelier s.r.o.

Ing. arch. Adam Koten, Ing.arch. Štěpán Vašut

Částka 360 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg

3. cena

RANGHERKA 5 s.r.o.

Částka 200 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg
3. cena (3).jpg

Soutěž na mapě