Přeskočit na obsah

Domov pro seniory Červený Kostelec

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Předpokládaný termín vyhlášení

5. 12. 2022

Popis

Předmětem soutěže je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města p. č. 1056/3 zahrada o 2960 m2, p. č. 1107/5 trvalý travní porost o 1191 m2. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní – Sadová.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.