Přeskočit na obsah

Domov U fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Pardubický kraj

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 3. 2023

Popis

Předmětem soutěže je zpracování krajinářského a architektonického řešení areálu Domova u fontány, který poskytuje pobytové sociální služby se zaměřením na pohyb klientů se ztíženou orientací.

Zadavatel hledá zajímavé funkční a provozní řešení areálu s důrazem na zlepšením stavu modrozelené infrastruktury, které bude plně respektovat potřeby klientů Domova U fontány (smyslové, edukační potřeby) a zároveň umožní využívání areálu i širokou veřejností. Řešení musí být ekonomicky přiměřené jak ve fázi realizace záměru, tak především v průběhu jeho provozu.

Část projektu plánuje Pardubický kraj financovat z dotační podpory IROP SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Jednáfozvá užší projektová krajinářsko-architektonická soutěž.