Přeskočit na obsah

Domov U fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

Domov U fontány Přelouč - veřejně přístupný areál

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Pardubický kraj

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum konání soutěže

4. 4. 2023 - 31. 5. 2023

Počet odevzdaných návrhů

3

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování krajinářského a architektonického řešení areálu Domova u fontány, který poskytuje pobytové sociální služby se zaměřením na pohyb klientů se ztíženou orientací.

Zadavatel hledal zajímavé funkční a provozní řešení areálu s důrazem na zlepšením stavu modrozelené infrastruktury, které bude plně respektovat potřeby klientů Domova U fontány (smyslové, edukační potřeby) a zároveň umožní využívání areálu i širokou veřejností. Řešení musí být ekonomicky přiměřené jak ve fázi realizace záměru, tak především v průběhu jeho provozu.

Část projektu plánuje Pardubický kraj financovat z dotační podpory IROP SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

1. cena

K2N Landscape s.r.o.

Částka 140 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg

2. cena

Land05 s.r.o.

Částka 100 000 Kč

2. cena 1.jpg
2. cena 2.jpg
2. cena 3.jpg

3. cena

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Částka 60 000 Kč

3. cena 1.jpg
3. cena 2.jpg
3. cena 3.jpg

Soutěž na mapě