Přeskočit na obsah

Dostavba a úprava náměstí Míru

Dostavba a úprava náměstí Míru

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

3 150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 12. 2020 - 9. 4. 2021

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Úkolem bylo artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

2. cena

ohboi s.r.o. / JIKA-CZ s.r.o.

Ing. arch. Libor Toman, Ing. Jiří Slánský, Ing. arch. Pavel Doležal, Ing. Petr Musílek, Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Martin Jireš, Ing. arch. Linda Kalinská

Částka 900 000 Kč

5_grafická část návrhu_Stránka_1.jpg
5_grafická část návrhu_Stránka_2.jpg
5_grafická část návrhu_Stránka_3.jpg
5_grafická část návrhu_Stránka_4.jpg
5_grafická část návrhu_Stránka_5.jpg

Soutěž na mapě