Přeskočit na obsah

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť v Nitre

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Jednokolová veřejná architektonická soutěž.

Letné kúpalisko v Nitre patrí svojou polohou a prírodným charakterom medzi cenné oddychové rekreačné miesta v užšom centre Nitry. Kúpalisko sa nachádza v mestskom parku - pod hradným kopcom s výhľadom na dôležité symboly mesta - hradný vrch a vrch Zobor. Od návrhu sa očakáva že zohľadní túto polohu a bude pristupovať citlivo k prostrediu. Vyhlasovateľ súťaže MsÚ Nitra požaduje, aby bol areál plnohodnotným a moderným areálom pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra. Mesto hľadá optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu.

Kvalifikace: autorizácia v Slovenskej komore architektov, resp ekvivalentné zahraničné oprávnenie.