Přeskočit na obsah

Dostavba historického centra města Starý Plzenec

Dostavba historického centra města Starý Plzenec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Starý Plzenec

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 9. 2020 - 18. 1. 2021

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení kvalitního a komplexního architektonicko urbanistického návrhu dostavby území v centru města Starý Plzenec, který řeší prostorové a funkční vazby nového rozšíření centra a jejich propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem s ohledem na udržitelnost řešení a bude postupně realizovatelný v průběhu následujících přibližně 20 letech. Návrh měl definovat veřejné prostory, jejich hierarchii. Hlavním způsobem dopravy by měla být chůze, je důležité propojení pěších dopravních cest nového rozšíření centra a jejich vhodné napojení na dnešní dopravní infrastrukturu. Druhou důležitou prioritou města bylo umístění veřejných staveb, které v současnosti chybí a které zároveň podtrhují veřejné využití území, tedy knihovny, komunitního centra či domova spečovatelskou službou. Celek by měla doplnit výstavba pro rezidenty. Řešené území je vymezeno ulicemi Radyňská, Nerudova, Jiráskova, Vrchlického.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.

 

1. cena

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Stanislava Gregorová, Bc. Maxim Petricov

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Ing. Richard Kučera, Ing. arch. Michal Bílek, Ing. arch. Jakub Dvořák

Částka 150 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Soutěž na mapě