Přeskočit na obsah

Dostavba objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Dostavba objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Ceny a odměny celkem

1 080 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

7. 10. 2016 - 23. 12. 2016

Počet odevzdaných návrhů

6

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Návrh měl zahrnovat jak dostavbu, tak nutné stavební úpravy stávající budovy. Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání měl návrh vyřešit také estetickou podobu objektu a úpravy souvisejících ploch veřejného prostoru dle soutěžních podmínek, a to zejména při dodržení ekonomických možností zadavatele.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

1. cena

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Částka 300 000 Kč

03_panel_1_resize.jpg
03_panel_2_resize.jpg
03_panel_3_resize.jpg
03_panel_4_resize.jpg

2. cena

Ivan Kroupa architekti s.r.o.

Částka 240 000 Kč

06_Panel_1_resize.jpg
06_Panel_2_resize.jpg
06_Panel_3_resize.jpg
06_Panel_4_resize.jpg

3. cena

Projektil Architekti s.r.o.

Částka 180 000 Kč

01_Panel_01_resize.jpg
01_Panel_02_resize.jpg
01_Panel_03_resize.jpg
01_Panel_04_resize.jpg

Soutěž na mapě