Přeskočit na obsah

DUR a DSP na stavbu Centra pro seniory v Týně nad Vltavou

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

6. 3. 2019

Popis

Česká komora architektů zaznamenala veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DUR a DSP na stavbu Centra pro seniory v Týně nad Vltavou“, na kterou pohlíží jako na neregulérní architektonickou soutěž, která nesplňuje podmínky pro vydání potvrzení o regulérnosti. Podmínky účasti členů ČKA v soutěžích upravují vnitřní Komorové předpisy, které neumožňují členům ČKA vstupovat do soutěží, kterým nebylo ze strany ČKA vydáno potvrzení regulérnosti (dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti).

Ze zveřejněných podmínek vyplývá, že nejsou známy ceny a odměny pro soutěžící a současně není známa porota s nadpoloviční odbornou částí, která bude posuzovat návrhy.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže, nedojde-li k nápravě a nebude potvrzena její regulérnosti, neúčastnili.