Přeskočit na obsah

Ekobyty Horní Počernice

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

2. 5. 2017

Popis

Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž Ekobyty Horní Počernice vyhlášenou společností EKOSPOL, kterou posuzuje jako neregulérní architektonickou soutěž postrádající atributy regulérní soutěže dle Soutěžního řádu České komory architektů. Vyhlašovatele vyzvala k nápravě do jednoho týdne, ke které ovšem nedošlo.

Problémem jsou:

a)    neodpovídající ceny a odměny pro účastníky. Dle Soutěžního řádu České komory architektů mají
ve Vašem případě dosahovat v součtu cca 1 % z předpokládaných investičních nákladů.

b)    neuvedení přesného složení poroty (plných jmen a rozlišení no porotce závislé a nezávislé), která bude hodnotit obdržené návrhy, což vede k pochybnosti, zda porota bude schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení; Soutěžní řád i zákon o veřejných zakázkách obsahují požadavek na porotu s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli.

Neakceptovatelný je rovněž návrh vypořádání autorských práv – vzdání se ve prospěch vyhlašovatele. Pochybnosti máme také o soutěžní lhůtě, podle Soutěžního řádu České komory architektů má činit nejméně 6 týdnů od vyhlášení soutěže.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.