Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Pavilon Slovanské epopeje Alfonse Muchy

Pavilon Slovanské epopeje Alfonse Muchy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

společnost Central Group a hlavní město Praha

Ceny a odměny celkem

175 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

6. 11. 2009 - 30. 3. 2010

Popis

Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavou architektonicko-urbanistickou koncepci řešení stavby. Cílem je podpořit mladé architekty - studenty a nabídnout studijní architektonické téma, které je urbanisticky aktuální a zároveň vyžaduje vcítění do historického uměleckého díla. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a marketingové účely vyhlašovatelů.

1. cena

Žofie Rajmanová, Anna Přibylová (VŠUP Praha)

Částka 100 000 Kč

cg_1_cena_situace.jpg
cg_1_cena_schema.jpg
cg_1_cena_pudorys_a_rezy.jpg
cg-1_cena-perspektiva.jpg
cg_1_cena_interier_pohledy.jpg

2. cena

Ondřej Stehlík, Martin Šafář, Pavel Steuer (VUT Brno)

Částka 50 000 Kč

epopej_ext2.jpg
epopej_koncept.jpg
epopej_pudorys.jpg
epopej_rezy.jpg
epopej_siutace.jpg

3. cena

Pavlína Sýkorová (ČVUT Praha)

Částka 25 000 Kč

cg_3_cena_celni_zakres.jpg
cg_3_cena_dispozice_2np.jpg
cg_3_cena_interier.jpg
cg_3_cena_interier2.jpg
cg_3_cena_rezy.jpg