Přeskočit na obsah

Europan 9 "Udržitelné město-nové veřejné prostory"

Europan 9 "Udržitelné město-nové veřejné prostory"

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

EUROPAN

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 2. 2007 - 28. 6. 2007

Více informací

Popis

Předmět soutěže: architekti do 40 let si mohou vybrat jako téma ze 79 soutěžních lokalit ve 21 zemích. Soutěžní lokalitou v ČR je letos Dejvické nádraží v Praze 6

 

Podrobnosti o vyhlášených lokalitách jsou dostupné na www.europan-europe.com a na českých stránkách www.europan-cz.cz.

EUROPAN byl založen na podnět francouzského ministerstva kultury v roce 1988 několika státy - Francií, Německem, Itálií, Belgií, Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. Jde o aktivitu, kterou organizuje simultánně v 17 členských a ve 4 přidružených evropských zemích EUROPAN - nevládní federace národních organizací,která má společný sekretariát v Paříži.

 

 

Cílem EUROPANU: je umožnit mladým architektům a urbanistům do 40 let rozvinout a představit své novátorské ideje v mezinárodním rozsahu. Úkolem je pomáhat městům najít pro vybraná místa architektonicko-urbanistické netradiční koncepty. Realizace záměrů je dovršením organizačního procesu EUROPANU. Po sedmi ročnících EUROPANU bylo na území Evropy realizováno 58 projektů.

 

Na valné hromadě občanského sdružení Europan CZ, konané 18.12. 2006 na Fakultě architektury ČVUT, byl zvolen novým Prezidentem českého komitétu Ing. arch. Jan Kasl. Dosavadní prezident doc. Ing. arch. Milan Hon, který Europan CZ založil a po sedm let organizoval, byl zvolen Čestným prezidentem. V pětičlenném komitétu budou pracovat Ing.arch. Petr Durdík z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, ing. arch. Vít Řezáč, AUUP ČR, Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Atelier T-plan Praha a Ing. arch. Oldřich Hysek z Plzně. Tajemnicí komitétu zůstává i nadále Karina Kubišová.

 

 

Permanentním tématem EUROPANU je „Evropská urbanita“.

1. cena

BOHEMIAN PATTERN, Prins Tim (Nizozemsko) a Müller Nora (Německo)

europan_1_misto_1_web.jpg
europan_1_misto_2_web.jpg
europan_1_misto_3_web.jpg

Čestné uznání

EASY VOIDS, Tabo´ Martina (Itálie), Baiotto Daniele (Itálie), Maria Pilo di Boyl di Putifigari e di Villaflor (Itálie), Marchisio Ileana (Itálie), Catlotta Maria Giovanna Cortese (Itálie)

cestne_uznani_6.jpg
cestne_uznani_7.jpg