Přeskočit na obsah

Europan 8 - vyšší zájem soutěžících

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

CO NOVÉHO V EUROPANU
Začátkem října se osmý ročník EUROPANU dostává do cílové rovinky a můžeme konečně po několikaletém úsilí být spokojeni. Představením dvou soutěžních míst jsme se stali právoplatným členským státem se všemi kladnými i jinými výhodami a povinnostmi....máme konečně svoji nezávislou národní porotu a díky úsilí českého komité a zástupců měst nabízejícím soutěžní místa(Praha 6 a Plzeň) můžeme splnit i finanční požadavky vyžadované stanovami.
Ústředním cílem soutěže EUROPANU a podstatou jeho založení je hledání
nových myšlenek pomáhajících městům ve snaze po vytvoření hodnotného životního prostředí.Proto hodnocení osmého ročníku by bylo zatím předčasné.Nicméně můžeme již teď
předložit první výsledky vycházejících z údajů evropského sekretariátu,zveřejněných k datu odevzdání soutěžních projektů.Přehled srovnává údaje o účasti s minulým ročníkem podle
zúčastněných států.Uvadí počet přihlášených týmů podle států a soutěžních míst a navíc
i údaje o účasti v jiných státech,než mateřských.
Pro nás je tato administrativní bilance po všech stránkách důkazem o správném úsilí národního komité a především o konečně projeveném zájmu českých architektů:
počet přihlášených E7:51(jedno místo) E8:63(dvě místa)
počet přihlášených-průměr na jedno místo
E7:45 E8:31 rozdíl -14 = -31%
počet přihlášených českých architektů
E7:7 E8:16 rozdíl + 9 = +129% !!!!
největší přírustek Evropy
počet přihlášek podle soutěžních míst
ve vlastní zemi Praha: 8 Plzeň : 1 celkem 9 =17% přihlášených
Čechů v jiných zemích:(2-Finsko,po jednom:Rakousko,Chorvátsko,Německo
Španělsko,Maďarsko,Italie) celkem 8 = 47% přihlášených
cizinců pro česká místa :54( z 19 států,nejvíce Španělů-32 a Italů-8) =83% !!!!!

Po provedení technické kontroly přijatých projektů pro česká soutěžní místa
jsme zaznamenali:
Praha 6-Podbaba :14 projektů
Plzeň-Cukrovarská : 23 projektů
Další průběh soutěže:
04/11/05- zasedání jury v Praze
05/11/05- zasedání jury v Praze
jury předloží 20% přijatých projektů pro případné ocenění
ke srovnávacímu hodnocení na evropské úrovni, pod
vedením evropské Vědecké Rady v Sintře (Portualsko)
13-14/01/06- FORUM MĚST A JURY-Sintra
diskuse za účast jury a zástupců měst hodnotí projekty
pro případné ocenění
15/01/06- národní jury určí projekty pro ocenění a oznámí výsledky
evropskému sekretariátu(končí anonymita)
13/02/06- celoevropské vyhlášení výsledků EUROPANU 8(internet)

duben 06- výstava odměněných projektů(Praha a Plzeň)
předání odměn

Praha,24/10/05-Milan Hon