Přeskočit na obsah

EXPO 2025 – Český pavilon

EXPO 2025 – Český pavilon

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Ceny a odměny celkem

1 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 12. 2022 - 1. 3. 2023

Datum rozhodnutí

12. 12. 2022

Počet odevzdaných návrhů

38

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025, který představí Českou republiku a naváže na historické úspěchy z Bruselu 1958, Montrealu 1967 a Ósaky 1970. Předmětem soutěže je návrh kompletního architektonického, designerského a ideového řešení pavilonu a jeho expozice.
Doporučujeme, aby se soutěže zúčastnily tvůrčí týmy složené nejen z architektů, ale také z dalších kreativních profesí, které v šíři své odbornosti společně zareagují v současném kontextu na úspěšné dějinné odkazy druhé poloviny dvacátého století. Doporučujeme architektům hledat grafické designery, experty na výstavnictví a další odborníky nezbytné pro realizaci tak náročného díla, ale i kreativcům hledat architekty pro vytvoření silného kolektivu.
Domníváme se, že jen s multioborovým týmem bude možné umístit jméno České republiky na světovou mapu, odlišit se od ostatních pavilonů a nastavit novou tradici pro českou účast na EXPO, založenou na transparentnosti výběru otevřenou soutěží a na vysoké míře kreativity a odvahy jejích tvůrců.

Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 120 mil. Kč bez DPH (z toho 105 mil Kč na pavilon a 15 mil Kč na interiér).

Tentokrát organizátoři zvolili ústřední téma „Vytváření budoucí společnosti pro naše životy“. Klíčová myšlenka českého pavilonu je „Kreativní národ, světový přesah“.

Jednofázová otevřená architektonicko-designerská projektová soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/exp.

3. cena

Mjölk

Ing. arch. Jan Vondrák, Ing. Jakub Finger, Ondřej Horák, Marek Nedelka, Anežka Minaříková, Richard Loskot, Rozárka Jiráková, Martina Hončíková, Vendula Tůmová, Pavel Bičovský

Částka 200 000 Kč

3.cena (1).jpg
3.cena (2).jpg
3.cena (3).jpg

mimořádná odměna

Plus One Architects

Ing. arch. Jiří Soukup, Petra Ciencialová, Natálie Najbrtová, , Kateřina Průchová
Spolupráce: grafika: Josefína Karlíková, Matěj Vojtuš; design: Cyril Dunděra, Matěj Janský; stavební inženýr: Milan Hromádka; text: Tomáš Rachůnek, Jan K. Rolník; stavební inženýr: Jan Kubata; zahradní architektura: Jessica Suzanová; 3D render: Sofie Gjuričová

Částka 100 000 Kč

odměna (1).jpg
odměna (2).jpg
odměna (3).jpg