Přeskočit na obsah

Fierlingerova vila 2012

Fierlingerova vila 2012

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Sezimovo Ústí

Ceny a odměny celkem

35 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 2. 2012 - 31. 7. 2012

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt zajímavé návrhy a názory na formu a funkční využití areálu o rozloze 28.877 m2, zahrnujícího kromě vily a hospodářských stavení z první poloviny 30. let 20. století také rozsáhlý park.

Pro studenty VŠ oborů architektura a pozemní stavby.

1. cena

Andrea Janovská – Rekreačně-sportovní areál, mateřská školka

Částka 20 000 Kč

fierlingerova_vila_1cena_janovska_1.jpg
fierlingerova_vila_1cena_janovska_2.jpg
fierlingerova_vila_1cena_janovska_3.jpg

2. cena

Ondřej Havlín, Petr Kalivoda – Zahrada poznání

Částka 7 500 Kč

fierlingerova_vila_2cena_havlin_1.jpg
fierlingerova_vila_2cena_havlin_2.jpg
fierlingerova_vila_2cena_havlin_3.jpg

2. cena

David Grulich – Areál pro rekreaci, sportovní vyžití a kulturu

Částka 7 500 Kč

fierlingerova_vila_2cena_grulich_1.jpg
fierlingerova_vila_2cena_grulich_2.jpg
fierlingerova_vila_2cena_grulich_3.jpg