Přeskočit na obsah

Figurální pomník Dr. Františka Ulrycha, včetně úpravy okolí v lokalitě Ulrychova náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Nadační fond město Hradec Králové Dr. F. Ulrichovi

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-výtvarná soutěž, ideová, dvoukolová, kombinovaná, anonymní

Vyhlašovatel: Nadační fond Město Hradec Králové Dr. F. Ulrichovi

Porotci nezávislí: Jan Hendrych, Olbram Zoubek, Jan Wagner, Ludvík Vašina, Milan Rejchl, Marie Benešová, Karel Marhold, Jiří Kačer, Věra Němečková
Porotci závislí: Bedřich Falta, Oldřich Vlasák, Zuzana Kostlánová, David Kafka, Zdeněk Vašata
Termín konání I. kola od 1. 5. 2002 do 15. 8. 2002
Termín konání II. kola od 23. 9. 2002 do 4. 11. 2002


Ceny a odměny celkem: 150 000,- Kč

Udělené ceny a odměny
1. cena
- Pavel Doskočil, Alexandr Wágner

2. cena
- Oldřich Tlustoš, Dušan Vršek, Roman Valkoun

3. cena
- Dalibor Bača, Peter Lacko, Filip Tittelbach

Náhrada režijních nákladů: 200 000,- Kč

Realizace: Město Hradec Králové chce pomník realizovat. Zastupitelé se rozhodli, že chybějící finanční prostředky na výstavbu pomníku poskytnou z rozpočtu města.

Soutěž na mapě