Přeskočit na obsah

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském náměstí v Brně

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

25. 9. 2008

Popis

Po posouzení podmínek Výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském náměstí v Brně, Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména závislost soutěžní poroty, ustanovení o zrušení soutěže bez udání důvodu a prohlášení, že o výběru nejvhodnějšího návrhu rozhoduje zadavatel.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde.
Odpověď magistrátu k nahlédnutí zde
Odpověď ČKA k nahlédnutí zde