Přeskočit na obsah

Galerie cti U Koruny

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové, zastoupeno primátorkou města Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.

Předpokládané ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

29. 8. 2024 15:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

28. 11. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

10. 5. 2024

Více informací

Popis

Cílem soutěže je nalezení nejvhodnějšího řešení úpravy veřejného prostoru v okolí „Galerie cti“ U Koruny, které:  

  • povede ke zlepšení pobytových kvalit tohoto prostoru a
  • navrhne úpravy betonového monumentu bývalé Galerie hrdinů a průkopníků socialistické práce (dále používán název “Galerie cti“), který leží ve středu tohoto veřejného prostoru.

Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh, anonymní, dvoufázová, projektová.

Soutěž na mapě