Přeskočit na obsah

Vstupní objekt a zákaznické centrum Magistrátu města Hradec Králové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Město Hradec Králové, zastoupené Ing. Otakarem Divíškem, primátorem města.

Sekretář soutěže: Ing. arch. Oldřich Semrád, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Tel: 495 707 623, email: oldrich.semrad@mmhk.cz

Druh soutěže: veřejná, architektonická, projektově-ideová, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby „Vstupní objekt a zákaznické centrum magistrátu města Hradec Králové“ s vazbou na památkově chráněný objekt budovy magistrátu.

Cíl a poslání soutěže
Cílem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení vstupního objektu sloužícího jako zákaznické a informační centrum magistrátu města . Součástí soutěžního návrhu bylo i řešení vlivu přístavby na dispoziční úpravy stávajícího památkově chráněného objektu.
Účelem soutěže bylo nalézt architekta stavby a zadat mu, jakožto autorovi nejvhodnějšího komplexního architektonického řešení stavby, zpracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace včetně dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání a do provozu.

Termín konání: 2. 5. 2005 - 6. 9. 2005

Porota

Řádní členové poroty závislí

   Ing. Josef Malíř, náměstek primátora pro strategický rozvoj a péči o památky

 

   Ing. Zdeněk Čermák, vedoucí odboru památkové péče magistrátu města

 

   Ing. arch. Jan Falta, člen rady a zastupitelstva města

 

   Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta magistrátu města

Řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. Markéta Cajthamlová
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Karel Doležel
Ing. arch. Milena Vitoulová
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix

Náhradníci poroty závislí
Ing. arch. Michaela Matoušová, odbor hlavního architekta magistrátu města
Ing. Martin Samohrd, člen zastupitelstva města

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Jiří Vácha

Počet přihlášených návrhů: 39

Ceny a odměny celkem: 1 300 000,- Kč

Ceny

 • 1. cena(450 000,- Kč) - Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Alexandr Skalický
 • 2. cena(350,000– Kč) - Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák
 • 3. cena - neudělena

Odměny

 • Odměna (150 000,- Kč) - Ing. arch. Alexandr Pur, Ing. arch. Alexandr Šolc, Ing. arch. Maxmilián Vlček, Ing. arch. Pavel Zadrobílek
 • Odměna (150 000,- Kč) - Ing. arch. Martin Habina, Ing. arch. Josef Chloupek, Ing. arch. Martin Špiller
 • Odměna (100 000,- Kč) - Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Iveta Raková
 • Odměna (100 000,- Kč) - Ing. arch. Jiří Zrzavý, Ing. arch. Pavel Pekár

Návrh Ing. arch. Pavla Rady, Ing. arch. Libora Rydla a Ing. arch. Alexandra Skalického
hk_magistrat_rada_1.jpg hk_magistrat_rada_2.jpg hk_magistrat_rada_3.jpg hk_magistrat_rada_4.jpg hk_magistrat_rada_5.jpg hk_magistrat_rada_6.jpg

 

Návrh Ing. arch. Romana Gale, Ing. arch. Michala Palaščáka
hk_magistrat_2_cena_1.jpg hk_magistrat_2_cena_2.jpg
hk_magistrat_2_cena_3.jpg hk_magistrat_2_cena_4.jpg
hk_magistrat_2_cena_5.jpg

Soutěž na mapě