Přeskočit na obsah

Studie stavby lůžkového hospicového domu v areálu bývalých jeslí Malovická čp. 2751, Praha 4

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení podmínek soutěže o návrh "Studie stavby lůžkového hospicového domu v areálu bývalých jeslí Malovická čp. 2751, Praha 4" Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní architektonickou soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA, zejména z důvodu absence předem určené soutěžní poroty a soutěžních cen či odměn.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu proto ČKA architekty vyzývá, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA k nahlédnutí: p4_hospic_stanovisko_final.pdf

Odpověď starosty MČ Praha 4, pana Ing. Pavla Horálka, na stanovisko ČKA: p_4_hospic_odpoved_mc.pdf