Přeskočit na obsah

Funkční a architektonické řešení prostoru Náměstí 28. října v Hradci Králové

Funkční a architektonické řešení prostoru Náměstí 28. října v Hradci Králové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

22

Více informací

Popis

Předmět soutěže: zpracování návrhu nového funkčního a architektonického řešení prostoru Náměstí 28. října v Hradci Králové Účel a poslání soutěže: nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením souboru staveb do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení §23 odst. 6 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách autorovi oceněného návrhu.

1. cena

Ing. arch. Martin Hájek, Bc. Václav Hájek, Bc. Radka Košťálová

Částka 200 000 Kč

hradec_1_cena_1.jpg
hradec_1_cena_2.jpg
hradec_1_cena_3.jpg

3. cena

Pavlína Vokáčová, Ing. Jiří Mach

Částka 100 000 Kč

hradec_3_cena_1_1.jpg
hradec_3_cena_1_2.jpg
hradec_3_cena_1_3.jpg

3. cena

Bc. Petr Souček

Částka 100 000 Kč

hradec_3_cena_2_1.jpg
hradec_3_cena_2_2.jpg
hradec_3_cena_2_3.jpg

Mimořádná odměna

Jan Polívka, Olivek Haag, Cécile Charpentier, Jörg Michel, Sissi von Matuschka

Částka 150 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Ján Vasičák, Ing. arch. Tomáš Pokorný

Částka 50 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. arch. Lubor Sladký, Ing. arch. Tereza Poláková

Částka 50 000 Kč

Odměna

Akad. arch. Jiří Lasovský, Jiří Jurash Lasovský

Částka 50 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Peter Kručay, Ing. arch. Andrea Klimková, Ing. arch. Igor Laouko

Částka 50 000 Kč

Soutěž na mapě