Přeskočit na obsah

Zahrady se hřbitovem u kostela sv. Václava v Suchdole

Zahrady se hřbitovem u kostela sv. Václava v Suchdole

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Suchdol

Ceny a odměny celkem

165 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 4. 2017 - 26. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Jednofázová urbanisticko-architektonická projektová soutěž.

 

1. cena

Ing. arch. Martin Rosa, MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka

Částka 70 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

Odměna

Ing. Vladimír Sitta, Ing. Tereza Havránková, Bc. Martin Smola

Částka 20 000 Kč

Odměna_Sitta_a.jpg
Odměna_Sitta_b.jpg

Odměna

Ing. arch. Václav Matějka, Ing. arch. Adam Vilímek, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Ing. arch. Václav Matějka
Odměna_Matějka_a.jpg
Odměna_Matějka_b.jpg

Soutěž na mapě