Přeskočit na obsah

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 5. 2023

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a projektového řešení objektu hvězdárny -Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové.

Cílem architektonické soutěže je nalézt optimální řešení modernizace Hvězdárny po stránce architektonické, dispoziční i technické. Zásadním kritériem posouzení návrhu bude zachování funkčnosti pracoviště, zejména z hlediska vědeckého a edukačního. Dlouhodobě fungující instituce si ve svých prostorech našla osvědčený způsob provozu, který by měl být v navazující zakázce velmi citlivě vnímán a v projektu reflektován. Zároveň je však cílem, pomocí nevyhnutelné modernizace, dosáhnout zkvalitnění architektonicko-prostorových, stavebně technických, provozních i technologických podmínek.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.