Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12. 2. 2024 10:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 11. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 10. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a projektového řešení objektu hvězdárny -Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové.

Cílem architektonické soutěže je nalézt optimální řešení modernizace Hvězdárny po stránce architektonické, dispoziční i technické. Zásadním kritériem posouzení návrhu bude zachování funkčnosti pracoviště, zejména z hlediska vědeckého a edukačního. Dlouhodobě fungující instituce si ve svých prostorech našla osvědčený způsob provozu, který by měl být v navazující zakázce velmi citlivě vnímán a v projektu reflektován. Zároveň je však cílem, pomocí nevyhnutelné modernizace, dosáhnout zkvalitnění architektonicko-prostorových, stavebně technických, provozních i technologických podmínek.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka místa plnění se bude konat 8.12.2023 od 10.00 do 12.00hod. Sraz zájemců o prohlídku bude v 9.45 hod. před vchodem do objektu. Zájem o prohlídku potvrďte, prosím u sekretáře soutěže.