Přeskočit na obsah

Ideový návrh revitalizace areálu Městského lesa v Jablunkově

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

10. 7. 2015

Popis

Česká komora architektů zaznamenala zveřejněnou výzvu na zpracování ideového návrhu revitalizace areálu Městského lesa v Jablunkově. V zaznamenané podobě na výzvu pohlíží jako na neregulérní soutěž.

Zásadním problémem je fakt, že není ustanovena porota odpovídající požadavkům Soutěžního řádu ČKA
a zákona o veřejných zakázkách.
Druhým zásadním důvodem je pochybnost o adekvátnosti finančního ocenění vítězných návrhů, neboť řešení
předmětu soutěže je poměrně složité a vyžaduje jisté zkušenosti a invenční přístup.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.