Přeskočit na obsah

III. Etapa konverze a rekonstrukce objektu Sladovny v Písku

III. Etapa konverze a rekonstrukce objektu Sladovny v Písku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Ceny a odměny celkem

28 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 8. 2016 - 21. 10. 2016

Datum rozhodnutí

19. 7. 2016

Počet odevzdaných návrhů

1

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a dispozičně - provozního návrhu revize řešení prostoru celého kulturního objektu Sladovny a návrh řešení nezrekonstruované části s požadavkem na:

- architektonicky hodnotné uchopení konverze historické budovy písecké Sladovny do centra kultury a turistického ruchu města Písek;

- funkční /pro – návštěvnické/ řešení infrastruktury celé budovy podle Koncepce rozvoje Sladovny Písek tak, aby byly dlouhodobě minimalizovány provozní náklady a zajištěno funkční využití všech prostor objektu;

- důraz na energetickou soběstačnost provozu budov.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


Soutěž na mapě