Přeskočit na obsah

Informační a turistické centrum Zelená hora

Informační a turistické centrum Zelená hora

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

26. 5. 2021 - 24. 9. 2021

Počet odevzdaných návrhů

27

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení stavby ITC Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou a navazující technické a dopravní infrastruktury.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.

1. cena

PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

2. cena

MIMOSA architekti s.r.o.

Částka 100 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

MEZI s.r.o.

Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. Zdeněk Šuchma

Částka 50 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě