Přeskočit na obsah

Knihovnicko-informační centrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická soutěž, projektová, kombinovaná, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Porotci nezávislí: Miroslav Masák, Imrich Vaško, Milena Vitoulová, Martin Svoboda, Zdeněk Lukeš, Rostislav Švácha
Porotci závislí: Eva Svobodová, Jiří Rokl, Karel Vlček, Pavel Mertlík, Lenka Málková, Oldřich Semrád
Termín konání od 20. 3. 2002 do 6. 9. 2002

Ceny a odměny celkem: 3 450 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena
- Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek

3. cena (3x)
- Petr Benedikt
- Petr Šuda, Miroslav Horský, Tomáš Vymetálek
- Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Simona Kučírková, Jan Šépka

Odměna (4x)
- Martin Bambas, Juraj Matula, Richard Sidej
- Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
- Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo, Alexandr Skalický
- Pavel Martinek

Odměna (2x)
- Jan Jarolímek, Josef Pfeifer, Ivan Vavřík
- Mojmír Kopecký, Vladimír Čuhel, Michal Říčný

Realizace: Jako dodavatel kompletní projektové dokumentace byli vybráni autoři 1. ceny: Roman Brychta, Adam Halíř a Petr Lešek + firma Deltaplan, spol. s r. o. (Praha), kteří spolu vytvořili účelové sdružení s názvem „Sdružení pro KIC“ s ukončením dodávky projektu do konce roku, s předpokladem vyhlášení výběrového řízení na dodávku stavby též do konce roku. Předběžná realizace I. pololetí r. 2007.

n_05.jpg

Soutěž na mapě