Přeskočit na obsah

ČESKÝ INTERIÉR 2007

ČESKÝ INTERIÉR 2007

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Design centrum České republiky a Česká komora architektů

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 3. 2007 - 12. 4. 2007

Popis

Předmětem soutežní přehlídky jsou interiéry, které byly předány k užívání v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.

Cílem vyhlašovatelů je postihnout celou oblast interiérové tvorby, tj. interiéry veřejně přístupné, interiéry soukromé, stavebnětechnické i mobiliářové řešení interiérů, design zařizovacích předmětů, použití barev, práce se světlem apod. Nepovinným tématem tohoto ročníku je rekonstrukce standardizovaných bytových jednotek v panelových a činžovních domech.

 

 

Hlavní cena "Český Interiér 2007"

Mgr. Bohumír Prokůpek, Ing. arch. MgA. Jan Žalský (Muzeum památníku Lidice)

Částka 100 000 Kč

interier07_1_cena_1.jpg
interier07_1_cena_2.jpg

Zvláštní uznání za novátorský přístup k ochraně památek

Akad. arch. Mikuláš Hudec, Ing. arch. Daniel Špička, BcA. Josefina Pekárková (Kostel sv. Václava v Opavě)

interier07_2_cena_1.jpg
interier07_2_cena_2.jpg