Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Interiérová studie vybraných ČS EuroOil

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

7. 3. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce „Interiérová studie vybraných ČS EuroOil“, kterou vyhlásila společnost ČEPRO a.s., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Absentuje předem jmenovaná porota (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA), chybí také ceny a odměny (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Zrušit soutěž kdykoliv bez náhrady škody není možné, vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA z 6. 3. 2012

Vyjádření ČEPRO, a. s. z 16. 3. 2012

Odpověď ČKA Z 30. 3. 2012

Vyjádření ČEPRO, a. s. z 30. 3. 2012