Přeskočit na obsah

Interiérové řešení a design střednědobé expozice Archa Noemova

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 4. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži „Interiérové řešení a design střednědobé expozice Archa Noemova“, kterou vyhlásilo Národní muzeum, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní soutěž.

Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené Soutěžním řádem České komory architektů (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA – porota/ rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA – možnost zrušení soutěže/ rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA – výstava atd.).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Dopis ČKA z 25. 4. 2012