Přeskočit na obsah

Interiérové řešení a design výstavního cyklu Monarchie v Nové budově Národního muzea

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

25. 5. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži „Interiérové řešení a design výstavního cyklu Monarchie v Nové budově Národního muzea“, kterou vyhlásilo Národní muzeum, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní soutěž. Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené Soutěžním řádem České komory architektů (§8 SŘ ČKA – porota, §6 SŘ ČKA – zrušení soutěže, §13 SŘ ČKA – námitky, §11 SŘ ČKA - výstava). Vyhlašovatel na nabídku spolupráce ve smyslu narovnání soutěžních podmínek, tak aby byly v souladu se SŘ ČKA, nereaguje. Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko