Přeskočit na obsah

Interiéry sídla ČKA

Interiéry sídla ČKA

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ČKA

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

4

Popis

Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického, dispozičního a provozního řešení a vybavení interiérů veřejných prostorů sídla České komory architektů v Josefské ulici č. 34/6 v Praze 1.

S vědomím své odpovědnosti vůči profesi, kterou spravuje a jejíž zájmy hájí, se Česká komora architektů rozhodla prostřednictvím architektonické soutěže nalézt nové řešení interiérů svého sídla. Řešení má ve všech ohledech reprezentovat řemeslo architekta, má být výtvarně zdatné, na úrovni současného estetického výrazu. Musí být rovněž hospodárné a účelné, a to i v podmínkách památkově chráněného objektu.

Soutěžní podmínky ke stažení: interiery_CKA_SP.pdf

Soutěžní podklady ke stažení:

- P.01 Popis současného stavu: interiery_cka_sp_P_01.pdf
- P.02 Upřesňující informace zadání: interiery_cka_sp_P_02.pdf
- P.03 Dokumentace stávajícího stavu: interiery_CKA_SP_P_03.zip
- P.04 Organizační schéma orgánů a kanceláře ČKA: interiery_CKA_SP_P_04.pdf
- P.05 Výčet prvků stávajícího nábytku: interiery_CKA_SP_P_05.pdf
- P.06 Fotodokumentace stávajících prvků nábytku: interiery_cka_sp_p_06.zip
- P.07 Fotodokumentace stávajícího stavu řešených prostorů: interiery_cka_sp_p_07.zip

Odpovědi na dotazy soutěžících ke stažení: interiery_cka_dotazy_odpovedi.pdf

 

 

1. cena

Neudělena.

2. cena

MOAD, Ing.arch. Darja Štursová, Ing. arch. Ondřej Kafka

Částka 40 000 Kč

cka_interiery_jednaci_navrh2.jpg
cka_interiery_recepce_navrh2.jpg
cka_interiery_vestibul_navrh2.jpg

2. cena

Ing.arch. Robert Damec, spoluautor Ing.arch. Lucie Waclawiecová

Částka 40 000 Kč

cka_interiery_jednacka_navrh4.jpg
cka_interiery_recepce_navrh4.jpg
cka_interiery_vestibul_navrh4.jpg

3. cena

Ing.arch. Štěpán Tomas

Částka 20 000 Kč

cka_interiery_jmistnost_navrh3.jpg
cka_interiery_vestibul_web_n3.jpg
cka_interjednaci_mistno_navrh3.jpg

mimořádná odměna

BcA. Barbora Hutařová, BcA. Aneta Lincová

Částka 10 000 Kč

cka_interiery_prednaska_navrh1.jpg
cka_interiery_recepce_navrh1.jpg
cka_interiery_vestibul_navrh1.jpg
cka_interiery_vystava_navrh1.jpg
cka_interiery_zasedacka_navrh1.jpg

Soutěž na mapě