Přeskočit na obsah

JABLONEC - ANENSKÉ NÁMĚSTÍ

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2018

Popis

Soutěžní workshop k návrhu urbanisticko - architektonického řešenía výběru zpracovatele projektové dokumentace nejstaršího místa Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Užší otevřená architektonická soutěž - soutěžní workshop.

Zúžení počtu účastníků proběhne na základě jednoduchých portfolií. Bude vybrána trojice soutěžících. V rámci workshopu proběhnou konzultace se znalci poroty, dotčenými orgány, samosprávou a nájemníky z území. Formální požadavky na odevzdání druhého kola budou velmi nenáročné, součástí bude i vysvětlující prezentace.