Přeskočit na obsah

Hudebně dramatická laboratoř JAMU – Divadlo na Orlí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

JAMU

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Porotci nezávislí: Alena Šrámková, Rostislav Švácha, Jakub Kynčl, Jiří Knesl, Jan O. Eliáš, Pavel Šrubař, Alois Nový

Porotci závislí: Lenka Valová, Zdeněk Novák, Ivo Medek, Josef Kovalčuk, Josef Vinkler, Jan Kolegar, Jana Rosi

Termín konání od 1.10.2003 do 19.12.2003

 

Ceny a odměny celkem: 800 000 Kč

 

Udělené ceny a odměny

1. cena – Pavel Rada, Milan Rak, Alexander Skalický

2. cena – Helena Sudková, Gottfried Seelos, Jaroslav Trávníček

3. cena – neudělena

Odměna (4x)

– Martin Krupauer, Radko Květ, Jiří Střítecký

– Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Simona Kačírková, Jan Šépka

– Michal Fišer, Petr Mužík, David Mareš

– Pavel Klein, Marek Starý, Jan Tesař, Zbyněk Zavřel, Jan Miller

 

Hodnocení poroty vítězného návrhu Pavla Rady, Milana Raka, Jiřího Stříteckýho:

Za hlavní klad projektu považuje porota ucelenost architektonického názoru ruku v ruce s dispozičním řešením. Za přínosné pokládáme zapojení vnitrobloku do organismu návrhu, aniž by tato skutečnost byla determinující podmínkou pro realizaci architektonického záměru (problematika je řešena etapovitě). Dispozice je jednoduchá a přehledná a díky tomu je bez problémů schopná dalšího vývoje. Kromě výborného provozního řešení považujeme návrh za ekonomicky a konstrukčně realistický a uměřený. Za zvážení snad stojí snížení hmoty budovy uvnitř bloku, formování fasády do ulice Orlí a řešení nástupu z pasáže k sálu. Porota nicméně pokládá kontrast mezi nízkou hmotou do ulice a vysokou hmotou „provaziště“ za důležitý rys tohoto návrhu.

jamu_rada.jpg 

jamu_rada_2.jpg

Soutěž na mapě