Přeskočit na obsah

Janáčkovo kulturní centrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Regulérnost

Regulérní

Popis

Dvoukolová soutěž, I. kolo - urbanisticko-architektonická, ideová, kombinovaná soutěž, II. kolo - architektonická, projektová, vyzvaná anonymní soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město Brno

Porotci nezávislí: Ivan Koleček, Miroslav Masák, Ivan Reimann, Vladimír Šlapeta, Jan Jehlík, Lubomír Titl
Porotci závislí: Petr Duchoň, Zdeněk Novák, Bohuš Zoubek, Jaroslav Josífek, Ludmila Procházková, Rostislav Slavotínek
Termín konání I. kola soutěže od 20. 11. 2002 do 3. 3. 2002
Termín konání II. kola soutěže od 30. 5. 2003 do 15. 9. 2003


Ceny a odměny celkem: 5,000 000,- Kč

1. cena
- neudělena

2. cena (3x)
- John Eisler
- Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
- Břetislav Lukeš, Pavel Kopecký

3. cena
- neudělena

Odměna (5x)
- D3A spol. s r.o. Praha - Fiala/Prouza/Zima
- Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler, Rostislav Jakubec
- Jan Jarolímek, Marin Belica, Ivan Vavřík
- Jakub Roskovec, Radovan Schaufler
- Radko Květ, Martin Krupauer, Jiří Střítecký

Realizace:
V současné době se rozpracovávají 3 oceněné návrhy, termín odevzdání návrhů bude 2. 3. 2004 a odborná komise expertů složená především z řad porotců poté rozhodne o návrhu, který by měl být realizován.

Soutěž na mapě