Přeskočit na obsah

Jezero Milada

Jezero Milada

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ceny a odměny celkem

3 875 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

8. 6. 2020 - 26. 6. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:

-        které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,

-        vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím a vybavením pro obyvatele okolních sídel, které bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,

-        které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost
a v odůvodněných případech alokuje i plochy pro bydlení navazující na již zastavěné území,

-        které přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel, přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Mezinárodní užší dvoufázová projektová krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž.

Web soutěže: https://vizemilada.cz/

 

1. cena

Mandaworks AB

Martin Arfalk / Mandaworks AB, Patrick Verhoeven / Mandaworks AB, Cyril Pavlů / Mandaworks AB, Emeline Lex / Mandaworks AB, Pia Kante / Mandaworks AB, Kinga Zemła / Mandaworks AB, Siyu Lu / Mandaworks AB
Spolupráce: Ing. Kateřina Lagner Zímová, Ing. Květoslav Syrový / Syrový – dopravní ateliér, s.r.o., Mgr. Jan Richtr, Mgr. Linda Kovářová, Ph.D., Pavel Borecký, Spolupracující osoby:, Tim Schnoor / Ekologigruppen AB

Částka 1 250 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

2. cena

4ct, s.r.o. / CIVITAS, Inc.

Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Jiří Hanzlík, Tomáš Ctibor, FRICS, CRE / 4ct, s.r.o., Mark Johnson, FASLA / CIVITAS, Inc., Christopher Parezo, AICP / CIVITAS, Inc.
Spolupráce: Federico Parolotto / Mobility in Chain, Srl., Ing. Jiří Tencar, Ph.D. / Ecoten, s.r.o., Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, Ing. Marek Viskot / Hydroprogress, s.r.o., Ing. Petr Soldán / Atelier DPK, s.r.o., Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. / ČZU v Praze, Ing. Zdeněk Keken / ČZU v Praze, Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. / Altimapo s.r.o., Spolupracující osoby:

Částka 950 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg
Místo_2_e.jpg

3. cena

Rehwaldt Landscape Architects

Dipl.-Ing. Rehwaldt Till, Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. arch. Adéla Chmelová, B.Env.D., M.LA Garth Woolison / Rehwaldt Landscape Architects, MgA. Tomáš Černý / atelier Hoffman, Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. / KOplan ateliér územního plánování, Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. / ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, Spolupracující osoby:

Částka 625 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

Soutěž na mapě